Dodane przez Zbq 5 dni temu #Apl0h
Dzisiaj dowiedziałem się, że kiedy Brytyjczycy pokazywali Hindusom grę w golfa, byli rozsierdzeni faktem, że na pole golfowe wbiegały małpy i bawiły się piłkami.

Próby ich powstrzymania kończyły się najczęściej niepowodzeniem, postanowiono więc dostosować grę do nowych warunków. I tak powstała nowa zasada, według której grę należy kontynuować z miejsca, w którym małpa upuściła piłkę. Źródło: www.dailyom.com
Dodane przez Zbq 5 dni temu #gkC0z
Dzisiaj dowiedziałem się, że szacuje mówią iż w okresie od 1900 do 1999 roku niemalże 2,9 miliona dorosłych wielorybów zostało zabitych i obrobionych.

Z tej sumy, 276,442 wyłowiono z północnego Atlantyku, 563,696 z północnej części Oceanu Spokojnego, zaś aż 2,053,956 na południowej półkuli. Na tym terenie, najbardziej obfite w ofiary były lata 1925–39, zaś globalnie okres od 1946 do 1975 roku. Źródło: whatnext.pl
Dodane przez Zbq 5 dni temu #Pear3
Dzisiaj dowiedziałem się, że Tasmania posiada najczystsze powietrze i wodę na świecie.

W dużej mierze zawdzięcza to ryczącym czterdziestkom, czyli wiatrom wiejącym na szerokości geograficznej od 40. do 50. stopnia. Źródło: www.theguardian.com
Dodane przez Zbq 5 dni temu #Xdvg9
Dzisiaj dowiedziałem się, że wiszące ogrody Semiramidy (VI w p.n.e.) zbudował i podarował król Nabuchodonozor II swojej żonie Amytis.

Do dziś nie wiadomo, dlaczego nazwano je imieniem asyryjskiej królowej Semiramidy, żyjącej dwa wieki przed ich wybudowaniem. Źródło: pl.wikipedia.org
Dodane przez Zbq 5 dni temu #q1nKu
Dzisiaj dowiedziałem się, że w XIX wieku na obszarze zaboru rosyjskiego, planowano wprowadzić cyrylicę dla zapisu języka polskiego. Prace rozpoczęto jeszcze w latach 40., natomiast pierwszy elementarz ukończono w 1865 roku.

Celem akcji była rusyfikacja Polaków, zamieszkujących XIX-wieczne Imperium Rosyjskie. Ostatecznie jednak plany te nie zostały zrealizowane.

Przekład (bardzo bogatej już wówczas) literatury polskiej na inny alfabet byłby niezwykle czasochłonny, jak również i bezproduktywny, zważywszy że w sąsiednich zaborach Polacy nadal posługiwali się alfabetem łacińskim.

Ostatecznie administracja carska zarzuciła więc ten pomysł; zamiast tego podjęto decyzję o likwidacji nauczania w języku polskim, co miało szybciej doprowadzić do rusyfikacji Polaków. Źródło: bit.ly
Dodane przez Zbq 5 dni temu #Yv6x5
Dzisiaj dowiedziałem się, że 1 kwietnia 1683 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów zawarła sojusz antyturecki z Leopoldem I Habsburgiem.

Ale antydatowano go na 31 marca, aby na dokumencie nie widniała data prima aprilis, żeby ktoś nie uznał sojuszu za żart. Źródło: pl.wikipedia.org
Dodane przez Zbq 5 dni temu #ERgTL
Dzisiaj dowiedziałem się, że po wybudowaniu i oddaniu do użytku Empire State Building w 1931 roku wiele pomieszczeń biurowych pozostawało niewynajętymi.

Nowojorczycy nazywali go żartobliwie „Empty State Building”. Zaczął przynosić zyski dopiero w latach 50. Źródło: en.wikipedia.org
Dodane przez Zbq 6 dni temu #CM8QM
Dzisiaj dowiedziałem się, że święty Hieronim, patron tłumaczy, nauczył się hebrajskiego, greckiego i innych lokalnych języków, aby móc tłumaczyć stary testament na łacinę - jego tłumaczenia były potem często używane przez setki lat.

Pewnego razu, kiedy Święty Hieronim odczytywał stare manuskrypty, nieopatrznie przeczytał słowo hebrajskie „karan” co oznacza „blask”, jako „keran” czyli „rogi” w kontekście głowy Mojżesza, kiedy ten wracał z góry Synaj. Stąd wzięła się taka „moda” na dorabianie Mojżeszowi rogów w rzeźbach, pieśniach i obrazach. Źródło: bit.ly
Dodane przez Zbq 6 dni temu #Z3vOZ
Dzisiaj dowiedziałem się, że w 1862 Henry Budd zostawił swoim dwóm synom £200 000, było tylko jedno ale: żaden z nich nie mógł wyhodować wąsów.

Jeśli jeden z nich by to zrobił, jego £100 000 poszłoby do drugiego syna. Żaden z młodzieńców nie zapuścił wąsów, więc spadkiem podzielili się po połowie. Źródło: bit.ly
Dodane przez Zbq 6 dni temu #fv6lZ
Dzisiaj dowiedziałem się, że Samuel Bratt często kłócił się ze swoją żoną, ponieważ nie pozwalała mu palić jego ulubionych cygar.

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie jego ostatnia wola przed śmiercią - zostawił żonie £330 000, ale postawił warunek, że dostanie je, jeśli będzie paliła co najmniej 5 cygar każdego dnia do końca życia. Źródło: www.walterbristow.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Ty czego się dziś dowiedziałeś?

Dodaj swoje odkrycie